Hus bygd med pengeoverføringer i El Salvador. Andrés Asturias. Med tillatelse fra fotografen.

Årets arkitekturtriennale handler om hvilken tilknytning vi har til steder og fellesskap. Vår tilhørighet er i endring i en verden stadig mer preget av forflytning og midlertidighet. Hvordan påvirker dette omgivelsene våre og hvordan arkitekter og byplanleggere utformer dem? Utstillingen setter søkelys på ti utvalgte steder i verden, som alle viser hvordan tilhørighetsfølelsen har forandret seg. De utvalgte stedene er: Dubai, Gardermoen, Kirkenes, København, Lagos, New York, Prato, Risaralda, Stockholm og Torshov.

Identitet i endring

«Om å komme til» tar for seg temaer som migrasjon, nye bofomer, teknologi som fremmer nye markeder og delingsøkonomier, og nye måter å være hjemme og fremmed på. I dag har det «å være hjemme» fått ny betydning for mange. Tilhørighetsfølelsen er ikke lenger noe statisk som er begrenset til vårt eget hjem eller hjemland, den omdannes kontinuerlig ettersom mennesker, informasjon og varer kontinuerlig forflytter seg på tvers av landegrenser.

Hvor hører vi til?

Den vedvarende sirkulasjonen gir oss tilgang på nye varer og adgang til land over hele verden, noe som endrer hvordan vi eier, bytter og deler ting, rom og opplevelser. Samtidig øker forskjellene mellom store grupper av mennesker. Mange holdes fanget i prekære situasjoner og en vedvarende, ofte skiftende, tilstand av midlertidighet. Utstillingen utforsker hvilken tilknytning vi har til steder og fellesskap – hvor hører vi egentlig til? Hvilket forhold har vi til tingene vi eier, deler og bytter? Og hvordan forvalter vi det som tilhører oss?

Ti steder verden over

Utstillingen inneholder ti bestilte rapporter og fem tiltak. Sammen skal de representere to ulike, men beslektede arkitektoniske tilnærminger til stedene. De ti rapportene beskriver stedene på ulike måter, og gir mangefasetterte perspektiver. De fem tiltakene som arkitekter, akademikere, kunstnere og aktivister utvikler for stedene i Norden, er valgt ut av en jury etter en internasjonal konkurranse. Hvert tiltak innebærer taktiske og langsiktige løsninger for de utvalgte stedene, og reflekterer alternative måter å jobbe med arkitektur på. «Om å komme til» presenterer de ulike tilnærmingsmetodene og tester hvilke muligheter arkitekturfaget har til å takle en ny virkelighet.

Prosjektleder: Nina Frang Høyum