Pfelder og Tenthaus Oslo, The Isle, 2013.
Foto: Pfelder

En flytende utleiehytte i havnebassenget i Oslo, bofellesskap med klar sosial og bærekraftig profil, et minnested på Utøya, noen av de største bytransformasjonene i Norges historie, og et besøkssenter for hulemalerier som graver seg inn i landskapet i Lascaux, Frankrike.

«Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016» presenterer 25 utvalgte prosjekter fra de siste fem årene tegnet av norske og internasjonale arkitekter i Norge, samt prosjekter i utlandet tegnet av norske arkitekter.

Særtrekk

Hvilke byggeoppgaver preger de siste fem årenes norske arkitekturscene? Er det mulig å peke på kjennetegn for norsk arkitektur i dag? På hvilken måte gjenspeiler arkitekturen hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig?

Refleksjon

I utstillingen inviteres publikum inn til å reflektere over disse og andre spørsmål, som for eksempel hvordan arkitektur kan bidra til å skape tilhørighet, beskyttelse, og å gi fraflytningstruede byer og tettsteder en ny framtid.

«Et sted å være» er den åttende mønstringen over norsk samtidsarkitektur som museet har vist siden 1978.


Presse: Elise Lund

Utstillingskurator: Markus Richter

Formidlingskurator: Anne Marit Lunde

Prosjektleder: Cathrine Furuholmen

Utstillingsarkitekt: U67 (Fabio Gigone, Angela Gigliotti)