Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Gjennomført og lekker 1(2)-roms utstilling om boligkvalitet

Hva kjennetegner en god bolig? Får Oslos førstegangskjøpere og andre boligsøkere kvaliteten de betaler for i jakten på et eget hjem? Er boligen forvandlet fra et hjem til et investeringsobjekt?

Oslo har de siste årene vært blant de raskest voksende byene i Europa, og det har blitt bygget boliger stadig raskere, høyere og tettere. Ved å undersøke boligprosjekter som er planlagt og bygget i hovedstaden de siste ti–femten årene, setter utstillingen søkelys på urban bokvalitet. Hva har uteområder, nabolag, dagslys og planløsninger å si for beboernes livskvalitet?

Utstillingen viser hvordan sammenhenger mellom politikk, regelverk og arkitektur påvirker byen vår og utformingen av særlig de små leilighetene i Oslo.

Norge har verdens høyeste boligstandard, og rundt 80 % av husstandene eier sin egen bolig. Mange er likevel kritiske til dagens markedsstyrte boligbygging. Kan vi lære noe av tidligere tiders kunnskap om boligplanlegging, eller av hvordan byer som Wien og København organiserer og styrer boligbyggingen sin?

Utstillingen «Visning» og den fornyede samlingsutstillingen «Boligideer» utfyller hverandre. Der «Visning» setter spørsmålstegn ved dagens boligbygging, gir «Boligideer» innblikk i boligidealer og -ideer fra de siste hundre årene. Begge har bokvalitet som hovedtema.