Foto: Ivan Brodey

Gjennom TV-bilder er det hesteskoformede bordet og det store maleriet i Sikkerhetsrådets sal verdenskjent. Mindre kjent er det at denne salen er tegnet av Arnstein Arneberg (1882–1961).

FN-anlegget sto ferdig i New York i 1952, bygget etter tegninger av et arkitektkollektiv ledet av amerikaneren Wallace K. Harrison (1895–1981). Men hvordan har det seg at en norsk arkitekt formga det mest prestisjefylte rommet?

Gjennom arkitektoniske tegninger, fotografier og arkivalia undersøker utstillingen både hvordan Arneberg fikk oppdraget og hvordan han valgte å løse det. Parallelt med at han innredet Sikkerhetsrådets sal arbeidet han også med innredningen av Oslo rådhus. Hvordan Arneberg brukte materialer og kunstnerisk utsmykning for å understreke disse verkenes representative karakter har flere interessante likheter.

Boken Sikkerhetsrådets sal gis samtidig ut på Forlaget Press. Både boken og utstillingen er et samarbeid med Riksantikvaren.