Jobber ... Jobber ...

Utstillingen Skogen i Huset. Utforsking av parallelle virkeligheter tilbyr en opplevelse av virtuell og fysisk arkitektur, med tilhørende akustikk og lyd.

I tillegg til den omsluttende synsopplevelsen sett gjennom VR-brillene, åpner utstillingen for opplevelser gjennom bevegelse, hørsel og berøring.

Skogen i huset er et ledd i et forskningsprosjekt om VR-teknologi i formidling av digitalt skapt arkitektur. Prosjektet ønsker å bidra til nytenkning om arkitekturutstillinger og publikums opplevelser, gjennom utforskning av forholdet mellom virtuelle og fysiske elementer, og implementering av naturlig og virtuell lyd og akustikk.

Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter er et tverrfaglig samarbeid:

Arkitekter: Thomas Liu, Adriana Sanz, Bianca Suarez, Marius Mowe, Nils Ole Brandtzæg, Jonas Norsted (Atelier Oslo As)
VR-utvikler: Ole Petter Larsen, Atelier Oslo, AS
Lydforsker og utviklere: Jøran Rudi, Thom Johansen og Balint Laczko, Notam
Kurator utstilling og forsker: Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Kurator formidling og forsker: Anne Qvale, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Forskere: Rolf Steier og Palmyre Pierroux, Universitetet i Oslo
Utstillingen er støttet av Kulmedia-programmet i Norges forskningsråd og Sparebankstiftelsen.