Skjettenprosjektering IS, «Skjettenbyen», 1965
Skjettenprosjektering IS, «Skjettenbyen», 1965
Foto: Ukjent

Midlertidig stengt

Basert på situasjonen med koronaviruset og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) har vi besluttet å stenge Nasjonalmuseet – Arkitektur og Mellomstasjonen fra og med torsdag 12.03 og ut mars. Dette innebærer at alle våre arrangementer i denne perioden er utsatt eller avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum om oppdaterte datoer. Vi beklager og håper på forståelse for dette.

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag? Utstillingen viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter.

Gjennom modeller, tegninger og fotografier fra samlingen gir utstillingen innsikt i moderne norsk bolighistorie.

Hagebyer fra mellomkrigstiden og drabantbyutbyggingen etter andre verdenskrig står sentralt. Hovedvekten ligger på sosial boligbygging; samtidig illustrerer eneboligprosjekter hvordan arkitekter eksperimenterte med nye ideer om hjemmets arkitektur. Utstillingen presenterer også 1960-årenes atriumhus. Denne hustypen var ifølge arkitekturteoretikeren Christian Norberg-Schultz spesielt fruktbar for å prøve ut nye boformer.

Boka Hva er en god bolig? av Ketil Moe og Johan-Ditlev Martens, ble gitt ut på Universitetsforlaget samtidig som utstillingen ble åpnet.

Send forespørsel om privat omvisning