Utstilling
Midlertidig stengt

Wilhelm von Hanno

Arkitekt og tegner i Christiania

Tegning i gråtoner av et kirkebygg med kuppel

Midlertidig stengt

Se utstillingen i nettversjon nå!

Basert på situasjonen med koronaviruset og etningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) har vi besluttet å stenge Nasjonalmuseet – Arkitektur og Mellomstasjonen fra og med torsdag 12.03 og ut mars. Dette innebærer at alle våre arrangementer i denne perioden er utsatt eller avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum om oppdaterte datoer. Vi beklager og håper på forståelse for dette.

Wilhelm von Hanno (1826–1882) er en av 1800-tallets viktigste og mest produktive arkitekter. Gjennom en serie ervervelser de siste årene har Nasjonalmuseet bygget opp en stor samling med både arkitektoniske tegninger og fascinerende reportasjelignende skissebøker fra Hannos virke.

Trefoldighetskirken

Tyskeren von Hanno kom til Christiania sommeren 1850, som ung assistent for landsmannen Alexis de Chateauneuf (1799–1853) i arbeidet med Trefoldighetskirken. Chateaneuf reiste tilbake til Hamburg i 1852. Kommunen, som var byggherre, ansatte von Hanno som arkitekt samme år. Han fikk i oppgave å forenkle prosjektet slik at det ble billigere å lede byggearbeidet. Da kirken endelig ble innviet i 1858 var den von Hannos verk, like mye som Chateuneufs. Trefoldighetskirken er et av romantikkens absolutte hovedverk.

Tegning i gråtoner av et kirkebygg med kuppel
Wilhelm von Hanno, Trefoldighetskirken i snø, ant. 1850.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Selvstendige arbeider

I årene 1853–64 var von Hanno i kompaniskap med Heinrich Ernst Schirmer, og tidligere er det denne perioden i hans virke som har fått mest oppmerksomhet. Med denne lille utstillingen vektlegges von Hannos senere selvstendige arbeider, som hovedverket Grønland kirke, med de omkringliggende bygningene Grønland skole, brannvakt og politistasjon (1864–69), samt Norges geografiske oppmåling (1876–79) ved Slottsparken, senere Statens kunstakademi.