Liten hytte på meier omgitt av bøker, trestokker og forskjellige objekter
Joar Nango, «Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek», 2021
Foto: / Govven: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
  • 15. oktober 2021–6. februar 2022
  • Nasjonalmuseet – Arkitektur – Nationálamusea – arkitektuvrra
  • Golggotmánu 15. beaivvis guovvamánu 6. beaivái

Rabasáiggit

Disdaga–gaskavahkku 11–17
Duorastaga 11–19
Bearjadagas–sotnábeaivái 12–17

Arkiteakta ja dáiddár Joar Nango lea guhká čohkken girjjiid ja eará ávdnasiid main lea čanastat sámi arkitektuvrii. Namman Girjegumpi leat guokte davvisámegiel sáni oktii laktojuvvon: «Gumpi» lea barta mielgasiid alde man sáhttá fievrredit mielde, dábálaččat muohtaskohtera maŋis ja «Girji». Das šaddá «Girjegumpi». Sátni ja ráhkadus lea sihke girjerájus, arkiiva, ja huksehus man siste daid vurkkoda ja fievrreda. 
      
Nango čoakkáldagas lea earret eará girjjálašvuohta sámi huksenvieruid ja oppalaččat álgoálbmotarkitektuvrra, arkiteaktateoriija ja postkoloniála teoriija birra. Dat lea maiddái dáiddalaš prošeakta ja guorahallamiid ja digaštallamiid vuođđun. Mii bat sámi arkitektuvra duođai lea? Goas lea arkitektuvra badjelgeahčči fámostallan? Ja mii lea arkiteavtta rolla obbalohkái? 
 
Girjegumpi lea nomádalaš prošeakta mii rievddada iešguđet dilálašvuođaid ja konteavsttaid mielde. Dat čájehuvvui vuosttaš geardde Háršttáin 2018:s, Davvi-Norgga Riemuin. Dat lea maid čájehuvvon Johkamohki dálvemárkaniin, National Museum of Canada, ja Bergena riemuin, Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall. Go Girjegumpi ii leat jođus, de orru dat Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas. 

Jobber ... Jobber ...

Presseomtale

– Utstillingen inntar grensesprengende perspektiver og er et verdifullt bidrag til hovedstadens arkitekturoffentlighet.

PLAN Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling. 01.02.22

– Derfor er det ekstra deilig når en utstilling evner å problematisere kolonialistiske tradisjoner på en opplysende, saklig og kunstfaglig interessant måte.

Nominasjon til Subjektprisen for årets utstilling. Subjekt 29.11.21 

– Joar Nangos kunstneriske prosjekt er så vellykket at han står i fare for å bli sin egen verste fiende.

Morgenbladet 5.11.21

– Dette gir helt klart nye muligheter for både meg og andre samiske kunstnere.

Altaposten 15.10.21 (bak betalingsmur)

– Alt skjer litt improvisert. Tømmeret skal brukes i ulike designelementer. Vi har ikke hatt noen helt klar plan om hvordan ting skal være, men rommet skal være et bibliotek.

Arkitektnytt 14.10.21

– Her i Norge har man kommet jævlig kort i å forstå hva dekolonisering handler om.

D2 14.10.21 (bak betalingsmur)

Dette er kunstopplevelsene du ikke vil gå glipp av i hovedstaden.

Subjekt 12.10.21 

Fredagsvorspiel i Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek

Jobber ... Jobber ...

Panelsamtale: Hva kan vi lære av den samiske arkitekturen? Med Joar Nango, Thea Kvamme Hartmann (Snøhetta) og Joakim Skajaa.

Girjegumpi. Seminar om samisk arkitektur

Jobber ... Jobber ...

Fagseminar om samisk arkitektur og arkitekturhistorie i utstillingen «Girjegumpi. Sámi arktitektuvragirjeráus» i Nasjonalmuset – Arkitektur.