Girjegumpi i Jokkmokk, 2019. / Girjegumpi Johkamohkis, 2019.
Foto: Astrid Fadnes / Govven: Astrid Fadnes
  • 15. oktober 2021–6. februar 2022
  • Nasjonalmuseet – Arkitektur – Nationálamusea – arkitektuvrra
  • Golggotmánu 14. beaivvis guovvamánu 6 . beaivái

Arkitekten og kunstneren Joar Nango har gjennom flere år samlet bøker og diverse annet materiale med relevans for samisk arkitektur. Tittelen Girjegumpi er avledet av to nordsamiske ord: «Gumpi» er en flyttbar hytte på meier, oftest transportert med snøskuter. «Girji» betyr bok.  Det sammensatte ordet, og verket Girjegumpi, omfatter både et bibliotek, et arkiv og konstruksjonen disse oppbevares og fraktes i. 
      
Nangos samling rommer blant annet litteratur om samisk byggeskikk, om urfolksarkitektur generelt, arkitekturteori og postkolonial teori. Den er også et kunstnerisk prosjekt og en plattform for undersøkelser og diskusjoner. Hva er samisk arkitektur, egentlig? Hva kan samisk arkitektur være? Når er arkitektur en undertrykkende maktutøvelse? Og hva er arkitektens rolle i det hele?   

Bli medlem! Få gratis inngang til alle utstillinger 
     
Girjegumpi er et nomadisk prosjekt som endrer seg i ulike situasjoner og kontekster. Det ble vist første gang i Harstad i 2018, finansiert av KORO og koprodusert av Festspillene i Nord-Norge. Det har også vært vist på vintermarkedet i Jokkmokk, National Museum of Canada, og under Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall. Når Girjegumpi ikke reiser, er det stasjonert ved Samisk senter for samtidskunst i Karasjok. 

Girjegumpi på Samisk senter for samtidskunst, 2021. / Girjegumpi Sámi dáiddaguovddážis, 2021.
Foto: Joar Nango / Govven: Joar Nango

Kontaktperson

Alv Hågård Gustavsen
Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 916 76 358
alv.hagard.gustavsen@nasjonalmuseet.no