Erik Werenskiold. «"Nei, nei - klippe, klippe, klippe!" ropte kjerringa» (utsnitt). 1883.
Foto: Dag Ivarsøy
  • 13. oktober 2022
  • 18:30
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

«... den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.» 

Språk, makt og kjønn i eventyr
Dypdykkforedrag med Helene Uri, forfatter og språkviter

En amerikansk undersøkelse viser at bare rundt 20 prosent av kvinnelige karakterer i barnekulturen har karriere eller jobb. Hvordan står det til i tradisjonelle eventyr? Stemmer det at alle kvinneskikkelser i eventyr er vakre og hjelpeløse og må reddes av en staut mann? Eller har André Bjerke rett når han i et dikt hyller kjerringa mot strømmen som det beste av norsk folkesjel, som «en frihetshelgen, større enn Jeanne d’Arc»? 

Og hva kan språket i eventyrene avsløre om synet på kvinner og menn, kongsdøtre og Askeladder? Bør vi modernisere Asbjørnsen og Moe før vi serverer dem for barn? Hva er viktigst: gode rollemodeller eller tradisjon? 

Bli med Helene Uri ut på eventyr!