• 27. oktober 2022
  • Nasjonalmuseet – Studiesal grafikk og tegning – 2. etasje, adkomst via rom 76

I årenes løp er det utgitt en rekke utgaver av folkeeventyrene. Flere generasjoner tegnere har bidratt til visuell utforming av diss tradisjonelle eventyrene.

Mens noen har klare referanser til sine forgjengere Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen, vektlegger andre nye elementer i både uttrykk og tolkning av eventyrskatten. Alice Midelfart, Ridley Borchgrevink, Borghild Rud og Kjell Aukrust er blant disse.

I pop-up-utstillingen får du et innblikk i eventyrillustrasjoner fra begynnelsen av 1900-tallet fram til i dag.