• Nasjonalmuseet – Lyshallen og Verksted B

Dette skriveverkstedet, ledet av Gro Dahle, tar utgangspunkt i utstillingen «Above Front Tears Oui Float» av Laure Prouvost og er spesialtilpasset besteforeldre med barnebarn.   

Laure Prouvost gjør verden sansbar gjennom kunsten sin. Kunsten kan sanses – sees, høres og kjennes – vi kan være i den, vi ser verden på en ny måte. Det samme kan vi gjøre gjennom språket. Vi kan bruke språket som briller.  

I kurset skal vi jobbe med tankeord og «tenkesmake», vi skal leke med konkretiseringer og prøve å vise noe vi ikke kan se. Vi skal leke med besjeling og metaforer. Vi skal lage hver våre tekster og vi skal samarbeide og lage fellestekster. De som vil kan dele og lese opp tekstene med resten av gruppen.  

Vi avslutter med en fantasireise ledet av Gro Dahle. Barn og voksne lukker øynene og blir med inn i minnet om et av kunstverkene vi så i utstillingen til Laure Prouvost.  
 
Gro Dahle er en norsk forfatter. Hun har utgitt poesi, prosa og dramatikk for både voksne og barn. Hun er særlig kjent for billedbøkene hun har laget i samarbeid med ektemannen Svein Nyhus og datteren Kaia Dahle Nyhus. Dahle har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap.  

Billetten er gyldig som inngangsbillett til museet.