Theodor Kittelsen. «Skogtroll». 1906
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
  • Nasjonalmuseet
  • Torsdag 10.11 og 17.11 og tirsdag 29.11 og 20.12 kl. 18.30–19.15

Velkommen til omvisning i utstillingen «Østenfor sol, vestenfor måne».

I museets samling er det nærmere 500 eventyrtegninger. De utgjør en sentral del av den norske kulturarven. Mange av tegningene er lysømfintlige og stilles derfor sjelden ut. Utstillingen Østenfor sol, vestenfor måne er spesielt tilrettelagt for barn og familier, og viser et utvalg av Erik Werenskiolds og Theodor Kittelsens tegninger som ble laget til de norske folkeeventyrene for nesten 150 år siden. Her møter du Askeladden, prinsesser, troll og eventyrlige dyr.

Omvisningen varer cirka 45 minutter. Oppmøte i utstillingen. Omvisningen er gratis med gyldig inngangsbillett til museet