Screengrab fra videoverk, Nikolais natt (2016)
Foto: Book & Hedén
  • 17. november 2022
  • Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv

Carina Hedén sa en gang i et intervju: «Jeg har en følelse av at de viktige tingene ikke finnes der man forventer seg. «Å være på feil sted til rett tidspunkt», eller hva det nå var Andy Warhol sa». 
 
I ettertid er «feil sted» neppe det folk flest forbinder man Carina Hedén og samarbeidspartneren Ingrid Books kunstnerskap. Få kunstnere kan skilte med en like sterk interesse for stedets politiske, sosiale og estetiske dimensjoner. Oftest dreier det seg om såkalte ikke-steder; oversette, marginaliserte eller glemte plasser. Denne stedspoetikken er nesten alltid vevet sammen med en eller annen form for representasjonsproblematikk. 
 
I det første arrangementet i Nasjonalmuseets nye serie «Videosalong», har vi invitert Book & Hedén til en samtale i museets bibliotek. Samtalen ledes av kurator Ingvild Krogvig, i samarbeid med ansvarlig for Videokunstarkivet, Håvard Oppøyen.   
 
Videokunstarkivet 
Samtalen er en del av Videokunstarkivet, et nasjonalt referansearkiv for video- og audiovisuell kunst. Arkivet inneholder per i dag over 4.400 verk, av mer enn 1.100 kunstnere eller kunstnergrupper. Det er et levende arkiv med stor tilvekst. Etter å ha vært et frittstående prosjekt finansiert av Kulturrådet, ble arkivet overført til Nasjonalmuseets i 2021. Under arkivets første fase ble det gjennomført en samtaleserie med noen sentrale videokunstnere, i form av dybdeintervjuer i skriftlig form. Nå tar vi dette ett skritt videre med samtaler foran kamera – med publikum.  
 
Ingrid Book og Carina Hedén 
Ingrid Book (f. 1951) og Carina Hedén (f. 1948) har jobbet sammen siden 1987, og har jobbet med alt fra fotografi, tekst, skulptur og installasjon, til film og video. 
Book er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Hedén er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Lund og Université de Vincennes i Paris, og har videre studier i videokunst fra Jan van Eyck Academie i Maastricht. De har bl.a. stilt ut på Moderna Museet i Stockholm, Berlin biennalen, Museet for Samtidskunst, Kunstnernes Hus, Bergen Kunsthall og Sao Paulo-biennalen. I tillegg har de undervist ved en rekke kunsthøyskoler i Norge og Norden. Som lærere ved Statens Kunstakademi i Oslo spilte de en viktig rolle for videokunstens gjennombrudd i Norge på 1990-tallet.