• 6. desember 2022
 • Nasjonalmuseet – Auditoriet
 • Begrenset antall plasser

Med utgangspunkt i filmene theEYE – Grayson Perry og Keramiker i prosess: Torbjørn Kvasbø, inviterer vi til en samtale med de internasjonalt meritterte keramikerne Anders Ruhwald og Marit Tingleff sammen med seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Knut Astrup Bull.

Keramikk som kunstnerisk medium, plassen den har på samtidens kunstarena og hvordan teknikk og materiale spiller inn i det kunstneriske uttrykket, er temaer som vil bli diskutert.

Anders Ruhwald. © Foto: Jesper Bundgaard 
Marit Tingleff. © Foto: Gareth Trygve Bayly  
theEye: Grayson Perry. © Illuminations 
Torbjørn Kvasbø (utsnitt fra Keramiker i prosess). © Brage Kvasbø  

Om filmene:

 • TheEYE – Grayson Perry (2007)
  Regi: John Wyver
  Varighet: 26 minutter

Filmen viser den arbeidskrevende prosessen som ligger bak framstillingen av Grayson Perrys vaser.

 • Keramiker i prosess: Torbjørn Kvasbø (2013)
  Regi: Brage Kvasbø
  Varighet: 17 minutter

I dette kunstnerportrettet kommer vi tett på prosessen fra rå leire til brent objekt og får innsikt i keramikerens tanker og virke.