Alice Neel, «José», 1936 © Neel, Alice/BONO / Fredriksen Family Collection
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 4. desember 2022
  • Nasjonalmuseet – Søylerommet
  • 14.00–14.45

Velkommen til kuratoromvisning ved Ingvild Krogvig i Søylerommet.
 
I Søylerommet vises kunst av nyskapende internasjonale kunstnere, der de fleste aldri har vært vist i Nasjonalmuseet tidligere. Arbeidene inngår i Fredriksen Family Collection – en levende samling som kontinuerlig suppleres med nye verk. 

I samlingens første hengning har museet valgt å løfte frem ikoniske verk skapt  av kvinnelige kunstnere. Tidsmessig spenner arbeidene over de siste hundre årene, fra 1920-tallet og frem til i dag. Noen av disse kunstnerne fikk nesten umiddelbart gjennomslag. For andre, som Carmen Herrera, kom gjennombruddet først som 89-åring.  

Omvisningen vil et innblikk i forskjellige strategier og retninger og de historiske betingelsene for kunstnerne i utstillingen.

Oppmøte i Søylerommet i museets 2. etasje.

Omvisningen er gratis med gyldig inngangsbillett til museet.