Piranesi Giovanni Battista, «Petersplassen og Peterskirken», ca. 1772
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 8. desember 2022
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

Seniorkurator formidling Ellen J. Lerberg vil i dette foredraget presentere de klassiske dannelsesreisene i Europa på 1700- og 1800-tallet. Mange av de reisende vendte hjem med minst en Piranesi i kofferten. 
 
Utstillingen «Piranesi og det moderne» undersøker 1700-tallsgrafikeren og arkitekten Giovanni Battista Piranesis (1720–1778) betydning inn i vår tid. 

Foredraget er åpent for alle med gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet.