Foto: Maria Veie Sandvik
 • 25. mai 2022
 • Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv – Inngang Dronning Mauds gate 2
 • 120 min

Nasjonalmuseet og Museumsforlaget ønsker velkommen til lansering av boka «Digital og analog tegning i museet»!

Program

 • Velkommen til museet, ved Karette Wang Sandbu, avdelingsleder formidling og publikum ved Nasjonalmuseet
 • Intro og kontekst, ved Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver ved Kulturtanken
 • Samtale mellom Maria Veie Sandvik, redaktør i Museumsforlaget, og Ellen Sætre McGuirk, Anna Carin Hedberg og Rikke Lundgreen, forfattere i boka. 
 • Forfriskninger    

Om boka:

«Digital og analog tegning i museet» tar for seg hvordan tegning kan fungere som et språk i møte med kunst. Å tegne i museum er ikke et nytt fenomen, men hvem tegner, og hvordan påvirker tegningen betrakteren? Er opplevelsen av å tegne annerledes når vi bruker et digitalt tegnebrett enn når vi bruker blyant og papir?

Artiklene i boka gir innsikt i og nye perspektiver på digital og analog tegning ved å åpne opp for ulike blikk på tegning fra forskjellige fagområder. Målet er at tegneprosesser som finner sted i utstillinger, skal bidra til å etablere et inkluderende museum for framtiden og inspirere til tegnelyst.

Nasjonalmuseet har gjennom flere år hatt søkelys på digital og analog tegning gjennom et prosjekt som ledes av kurator formidling Anna Carin Hedberg og prosjektleder Rikke Lundgreen. Som redaktører for denne antologien drar de veksler på sin praksis både fra Nasjonalmuseet og som utøvende kunstnere.

Forfattere:

 • ELLEN MARIE SÆTHRE-MCGUIRK
 • MINNIE SCOTT
 • ANNA CARIN HEDBERG OG RIKKE LUNDGREEN
 • TIRIL SCHRØDER
 • MICHAEL HANSEN 

Boken er støttet av Sparebankstiftelsen DNB