Kunstner: Munch Edvard, Selvportrættet med cigaretten
Edvard Munch, Selvportrett med sigarett, 1895
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
 • 23. mai 2022
 • Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv – Inngang Dronning Mauds gate 2

Arbeidet med bestandskatalogen har omsider gitt et håndfast resultat. Det er blitt en fyldig publikasjon som tar for seg de forskjellige sidene ved forholdet mellom Edvard Munch og Nasjonalgalleriet, og videre inn i dagens Nasjonalmuseet.

Nasjonalgalleriet var den viktigste kunstinstitusjonen for Munch i hans levetid. Allerede i 1884 ga direksjonen ham et stipend som gjorde det mulig å reise utenlands, og i 1891 ervervet museet sitt første maleri: Natt i Nice. Atskillige innkjøp og gaver fulgte på, og i dag består samlingen totalt av 57 malerier og 186 arbeider på papir. Blant maleriene finner vi sentrale verk som Det syke barn, Skrik, Madonna, Pikene på broen og Mannen i kålåkeren.

Hvordan kom så alle disse arbeidene til museet? Og hvordan oppsto det berømte Munch-rommet? Dette og mye annet får du vite mer om på lanseringen, og i boken.

 

Program:

Det blir innlegg fra bokens redaktører og bidragsytere, og lett servering.

 

Velkommen!

 

Redaktører;

 • Øystein Ustvedt
 • Marianne Yvenes

 

Tekster av;

 • Karin Hindsbo
 • Nils Messel
 • Sidsel Helliesen
 • Gerd Woll
 • Thierry Ford
 • Mai Britt Guleng
 • Øystein Ustvedt
 • Wenche Volle
 • Vibeke Waallann Hansen

Har du spørsmål?