Fotografi av portrettskulpturer av romerske keisere eller keiserinner på hvite pidestaller.
Foto: Nasjonalmuseet/Frode Larsen
  • 15. september 2022
  • 09.45–16.30
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

Mange av dagens museer er resultat av sammenslåing av eldre offentlige institusjoner og/eller private samlinger. Spesialsamlinger som ble laget for sin egen tid og spesifikke formål inngår med dette i nye museale sammenhenger. Fagseminaret vil rette seg mot sammenslåtte museumssamlinger som vises under ett og samme tak.

Hvilke teoretiske og praktiske problemstillinger møter museene som skal planlegge slike samlingsutstillinger for det 21. århundrets publikum? Hvilke vurderinger ligger til grunn for valg av struktur, verksutvalg, utstillingsdesign, tekster og andre formidlingstiltak? Velges kronologi eller tema? Flerfaglighet eller tverrfaglighet? Hvordan ivaretar vi museale eller konserveringsmessige krav til klima, bevaring og sikkerhet, samtidig som publikum inviteres til deltakelse, dialog og refleksjon?

Programmet er satt sammen av interne innledere (del 1) og en paneldebatt (del 2) med inviterte eksterne innledere, sammen med innlederne fra del 1. Besøk i samlingspresentasjonen forutsettes. Alle deltakere får gratis adgang og seminaret vil strømmes. Detaljert program kommer over sommeren.

Informasjon om program og billetter kommer.