Jobber ... Jobber ...
  • 15. september 2022
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet, med inngang fra Dronnings Mauds gate 2 (Biblioteksinngangen)
  • På norsk
  • Begrenset antall plasser

Mange av dagens museer er resultater av sammenslåinger av eldre offentlige institusjoner eller private samlinger. Spesialsamlinger som ble laget for sin egen tid og spesifikke formål, inngår som del av en mer kompleks museal sammenheng. Hvordan kan institusjoner med flerfaglige samlinger vise dem på måter som skaper mening for et mangfoldig publikum i dag?

Hvilke vurderinger ligger til grunn for valg av tema og fortellinger, verkslister, tekster og utstillingsdesign? Og hvordan kan dagens kulturpolitiske forventninger til mangfold og inkludering ivaretas når en samling er bygd opp etter fortidens parametere?

Flere teoretiske og praktiske problemstillinger møter museer som skal planlegge slike samlingsutstillinger for det 21. århundrets publikum. Museumsrommene skal fylles av ulike typer opplevelser og deltakelse. De skal også gi rom for refleksjon, følelser og kulturell meningsutveksling.

Museene skal ivareta konserveringsmessige krav til klima, bevaring og sikkerhet. Hvordan kan de samtidig legge til rette for publikums mulighet til deltakelse, dialog og refleksjon?

Seminarets første del tar utgangspunkt i Nasjonalmuseets samlingspresentasjon. Den andre delen av programmet består av en paneldebatt med innledere, som bringer inn perspektiver og erfaringer fra andre museer. Etter paneldebatten er det mulig å stille spørsmål fra salen. Innleggene vil ta utgangspunkt i konkrete eksempler fra Nasjonalmuseet og andre skandinaviske museer.

Seminaret vil strømmes direkte via YouTube.

Spørsmål om seminaret kan rettes til: Birgitte Sauge, birgitte.sauge@nasjonalmuseet.no og Mai Britt Guleng, mai.britt.guleng@nasjonalmuseet.no

Påmeldingen er avsluttet.

Program for fagseminar:

10.00–10.30 Registrering og servering i vrimleområdet utenfor Auditoriet

10.30–10.40 Velkommen ved Karette Marie Wang Sandbu, fungerende avdelingsdirektør for avdeling formidling og publikum, Nasjonalmuseet

Del 1 – Introduksjon til Nasjonalmuseets samlingspresentasjon

10.40–11.15 Mai Britt Guleng, representant for kurator samling, Nasjonalmuseet: Under samme tak. Arbeidsform, konsept og utstillingsarkitektur

11.15–11.30 Hilsen ved Karin Hindsbo, direktør, Nasjonalmuseet

11.30–11.50 Cathrine Lorange, representant for kurator formidling, Nasjonalmuseet: Publikum og formidling. Overordnede perspektiver

11.50–12.10 Birgitte Sauge, redaktør for tekst og grafiske elementer i samlingspresentasjonen, Nasjonalmuseet: Meningsskaping og relevans – erfaringer fra tekstarbeidet

12.10–12.25 Spørsmål

12.30–14.00 Lunsj med servering

14.00–14.20 Anna Carin Hedberg, redaktør for aktivitet og deltakelse i samlingspresentasjonen, Nasjonalmuseet: Deltakerbasert formidling. Medskaping av og eierskap til egen museumsopplevelse

14.20–14.40 Lin Stafne-Pfisterer, redaktør for multimedia i samlingspresentasjonen, Nasjonalmuseet: Audiovisuelle fortellinger. Døråpner eller dypdykk?

14.40–15.00 Kari Skytt Andersen, delprosjektleder for konservering i samlingspresentasjonen, Nasjonalmuseet: Taktskifte i konserveringsfaget. Mellom bevaring og tilgjengelighet

15.00–15.15 Spørsmål

15.15–15.45 Pause med servering

Del 2 – Panelsamtale. Samlingspresentasjoner i dag – perspektiver og erfaringer fra museer i Norden

15.45–18.00 Panelsamtale

Ordstyrer: Ellen Lange, redaktør for Museumsnytt

Helena Kåberg, seniorkurator, sjef for enheten lån og digital dokumentasjon, Nationalmuseum, Stockholm

Anna Vestergaard Jørgensen, postdoc, Statens Museum for Kunst, København og Aarhus Universitet

Anne May Olli, direktør RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Morten Spjøtvold, kurator, KODE, Bergen

Jon-Ove Steihaug, avdelingsdirektør utstilling og samling, MUNCH, Oslo

Stina Högkvist, avdelingsdirektør avdeling samling, Nasjonalmuseet, Oslo