Cecily Brown ,«To Skies That Were Brighter», 2018
Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet
  • 18. januar 2023
  • Nasjonalmuseet – oppmøte i vestibylen

«Painting is not separate from life. It is one. It is like asking – do I want to live? My answer is yes – and I paint.»
Lee Krasner (1908–1984)

Hvilke følelser og tilstander kan uttrykkes gjennom farger, malingsstrøk og abstrakte former?

I Søylerommet kan du nå oppleve flere internasjonale abstrakte malere som tidligere har vært lite vist i Norge. Spontanitet, rytme og inspirasjon fra urfolkskunst, natur og det underbevisste, er fellesnevnere. Gjennom formidling av kunstverkene og kunstnernes historier, møtes vi for et dypdykk inn i abstrakt kunst.

I verkstedet blir vi inspirert av kunsten vi har sett og eksperimenterer med tegning, bevegelse og maling for å lage egne abstrakte kunstverk.

Oppmøte i Vestibylen ved inngangen til museet. Husk å legge jakker og sekker i garderoben før kl. 17.

Varighet: 30 min i utstillingen, 2 timer i verkstedet

For å delta må du ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet, samt gratis billett til arrangementet.