Skisse av utstillingsrom
Marco Magni, Guicciardini & Magni Architetti, skisse til rom 21 i samlingspresentasjonen i Nasjonalmuseet.
Foto: Mario Ciampi
  • Nasjonalmuseet – Storsalen
  • 26.–27. oktober kl. 09.00–16.45
  • På engelsk

Velkommen til Nordisk Forum for Designhistories 40-årsjubileumssymposium!

Symposiet presenterer ny norsk og internasjonal forskning innenfor nordisk designhistorie og åpner for en dypere innsikt i hva design og materiell kultur er, og kan være, og belyser designets samfunnsmessige og kulturelle rolle.

Hovedforedragsholdere er professor Penny Sparke ved Kingston University, London, doktor Sarah A. Lichtman ved Pratt Institute, New York og professor Kjetil Fallan ved Universitetet i Oslo, alle internasjonalt anerkjente fagpersoner og ledende innenfor sine felt. De øvrige foredragsholderne kommer fra hele Norden og vil også gi nye perspektiv på nordisk materiell kultur og åpne for nye vurderinger av feltet.

Se mer informasjon og programmet på engelsk her

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Nordisk Forum for Designhistorie. Årets konferanse inngår i en rekke symposier, som har vært holdt i Norden siden 1983.

Arrangementet er rettet mot et designinteressert publikum.

Dette symposiet er organisert av Nasjonalmuseet i samarbeid med Nordisk Forum for Designhistorie, som representerer:

Nasjonalmuseet og Nordisk Forum for Designhistorie takker for støtten fra: