Detalj fra en hage med trær, mennesker rundt et bord og en lett horistontal konstruksjon i luften over dem
Brendeland & Kristoffersen Arkitekter, «Garden (detalj)», 2018
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 17. november 2023 kl. 12.00–16.00
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • På engelsk

Hvilken rolle spiller nye teknologier når arkitektene tegner? Og må en arkitektonisk tegning kunne bli til en realisert bygning?

I seminaret diskuterer deltagere i utstillingen «Hånd og maskin» hvilken rolle konseptuelle, kritiske og eksperimentelle tegninger har i deres praksis som byggende arkitekter.

Utstillingen «Hånd og maskin» er den første store presentasjonen av samtidsarkitektur i Lyshallen. Den viser et stort utvalg av arkitektoniske tegninger fra de siste 15 årene – tegninger som på ulike måter sier noe om hvordan arkitektene har respondert på utviklingen i samfunnet rundt seg, og hvordan dette kommer til syne i tegningene.

Deltagere i foredrag og samtale:

Sam Jacob (Sam Jacob Studio), Christine Petersen (Studio Christine Petersen), Ole Larsen (Gartnerfuglen), Geir Brendeland (Brendeland & Kristoffersen) og Jon Lopez (OMMX). 

Med forbehold om endringer i programmet.

Seminaret holdes på engelsk.
Gratis adgang. Første til mølla-prinsippet gjelder.

Velkommen!