Hvit skulptur bestående av en kvinne og en kanin som har blitt en form.
Marguerite Humeau, «Venus of Frassassi, A 10 year old female has ingested a rabbit's brain», 2018. © Courtesy of the artist and The Fredriksen Family Collection
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 8. november 2023 kl. 17.30–18.00
  • Nasjonalmuseet – Søylerommet

For den franske kunstneren Marguerite Humeau (f. 1986) begynner et verk alltid med et mysterium.  Å gjenopplive eller skape potensielle virkeligheter, er hennes største inspirasjon.

I Søylerommet vises nå Humeaus skulptur Venus of Frassassi, A 10 year old female has ingested a rabbit`'s brain fra 2018.

Skulpturen avbilder en flere tusenår gammel Venus-figur fra Frasissi i Italia, som har spist en kanins hjerne for å potensielt få en ny innsikt i verden. Koblingen har kunstneren basert på arkeologen Bethe Hagens teori om at kvinnelige sjamaner spiste deler av dyrehjerner for å nå et høyere bevissthetsplan.

Ved å skape og gjenskape verdener på tvers av tid, vitenskap og myter, ønsker Humeau å belyse nye muligheter for menneskets eksitens.

Velkommen til dypdykk med kurator formidling Ingvild Hammervoll.

Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten til museet. Første til mølla-prinsippet gjelder.