Foto: Raymond Adriano
  • 8. november 2023 kl. 10.30–15.30
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • På engelsk
  • Begrenset antall plasser

Utsolgt!

I tilknytning til «Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2023» har Nasjonalmuseet gleden av å invitere til et internasjonalt seminar produsert og utviklet av Norwegian Crafts, i samarbeid med Christina Zetterlund, kurator og professor i design ved Linné universitetet.

Seminaret utforsker håndverket som en møteplass – og den rollen det spiller i folks liv, forflyttelse, drømmer og potensielt også konflikter. Med dette ønsker vi å rette oppmerksomhet både mot den kompleksiteten som finnes i kunsthåndverket og hvordan håndverket fungerer som en arena for utveksling og fellesskap. Målet er å utvide vår forståelse av hva kunsthåndverk i dag kan være. For å oppnå dette vil vi se mot tradisjoner som historisk sett har vært utelatt fra feltets etablerte rammer – som romanifolket/taternes håndverkstradisjoner, urfolkspraksiser innenfor kunst og håndverk og matrelaterte tradisjoner.

Første del av seminaret foregår i Nasjonalmuseets auditorium. Etter dette tas temaene videre til tre separate workshops på Samisk Hus i Oslo, Melahuset og Kunstnernes Hus, og her vil deltakerne få mulighet til å jobbe med materialer og skape noe i samvær med andre.

Seminaret er et samarbeid mellom Norwegian Crafts, Norske Kunsthåndverkere og Nasjonalmuseet. Det er støttet av Kunsthåndverkernes fond og Kulturrådet.

Inngang fra Dronning Mauds gate 2.

Mer informasjon om programmet og påmelding til workshop finner du hos Norwegian Crafts.