Harriet Backer, «Blått interiør» (utsnitt), 1883.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 29. november 2023 kl. 17.30–18.30
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

Harriet Backer bodde i Paris i årene 1878 til 1888, og fulgte kunstlivet der på nært hold. Hun var en stor beundrer og varm forsvarer av Claude Monet og de franske impresjonistenes radikale kunst, som var preget av naturlig lys og sterke farger. På samme tid var hun i ferd med å fullføre maleriet Blått interiør, som skulle bli hennes  gjennombrudd i Norden. Hvordan preget impresjonismen Backers kunstnerskap?

I dette foredraget vil Vibeke Waallann Hansen, kurator for den aktuelle utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge», fortelle om det moderne franske maleriets betydning for Backers utvikling som kunstner. 

Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge», som viser Harriet Backers kunstnerskap gjennom et stort utvalg av hennes malerier. Utstillingen presenterer Backers liv, kunstneriske utvikling og posisjon i samfunnet gjennom en tid hvor kvinners rettigheter endret seg radikalt.

Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten. Første til mølla-prinsippet gjelder.

Velkommen!