Avlang lav bygning i bakgrunnen med en tregruppe i blått i forkant til høyre
Transborder Studio, «Hortus Conclusus Andersen», 2013.
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 29. november 2023 kl. 17.30–18.30
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen

Tegnemaskiner 

Med utgangspunkt i utvalgte verk i utstillingen forteller kurator Joakim Skajaa om hvordan de digitale verktøyene, og motstanden mot dem, har preget de arkitektoniske tegningene i utstillingen.

«Hånd og maskin» er den første store presentasjonen av samtidsarkitektur i det nye Nasjonalmuseet. Den viser et stort utvalg av arkitektoniske tegninger fra de siste 15 årene – tegninger som på ulike måter sier noe om hvordan arkitektene har respondert på utviklingen i samfunnet rundt seg, og hvordan det kommer til syne i tegningene.

Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Velkommen!