Tegning av hestekranium
Bjørn Ransve, «Hestekranium», 1977. © Ransve, Bjørn
Foto: Nasjonalmuseet
  • 22. november 2023 kl. 14.00–18.00
  • Nasjonalmuseet

Bjørn Ransves mangfoldige bildeproduksjon bindes sammen av en gjennomgående konsentrasjon rundt verkets komposisjon, som gir rom for ulike fortolkninger.

Onsdag 22.november utnevnes Ransve til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som kunstner. I den anledning viser Nasjonalmuseet en pop-up utstilling med noen av høydepunktene fra kunstnerens arbeider på papir. Vi følger ham fra de figurative, symbolladede tegningene han slo igjennom med på slutten av 1960-årene, til noen av de siste abstrakte litografiene museet kjøpte inn til samlingen høsten 2023.

Studiesalen

Onsdager mellom kl. 15 og 17 inviteres du til pop-up-utstillinger og arrangementer i Studiesalen i Nasjonalmuseet. For å delta trenger du gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet. 

Studiesalen kan også besøkes etter avtale dersom du ønsker å fordype deg i museets samling av grafikk og tegning.

Velkommen!