Gjennom en åpen kirkedør ser vi to kvinner på vei inn i kirken. Den ene bærer et barn som skal døpes.
Harriet Backer, «Barnedåp i Tanum kirke» (utsnitt), 1892.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • Flere ganger i uka i hele desember
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen
  • Begrenset antall plasser

Det er begrenset plass på omvisningene, og det er for tiden stor pågang. Vi anbefaler derfor å møte opp i god tid før omvisningen starter.

I denne utstillingen blir du kjent med Harriet Backers kunstnerskap gjennom et stort utvalg av hennes malerier. Utstillingen presenterer Backers liv, kunstneriske utvikling og posisjon i samfunnet gjennom en tid hvor kvinners rettigheter endret seg radikalt. 

Harriet Backer (1845–1932) var en av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i sin generasjon. Først og fremst malte hun interiørmotiver der det naturlige lysets virkninger og sterke, klare farger spilte en vesentlig rolle.  

Omvisningen gir en introduksjon til utstillingen og Backers kunstnerskap. Oppmøte i utstillingen. Omvisningen varer i ca. 45 minutter.

Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten. Første til mølla-prinsippet gjelder. 

Omvisningen arrangeres flere ganger i uka i desember.
Se kalender for tidspunkter