Carroll Dunham, «Deformed Characters C», 2000 © Dunham, Carroll/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik. Portrettfoto: Johs. Bøe
  • 19. april 2023
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • 18.00–19.00

I dette foredraget vil kunsthistoriker Åsmund Thorkildsen gå i dybden av Carroll Dunhams kunstnerskap. Hvordan kommer menneskers, dyrs og naturens drifter til uttrykk i Dunhams bilder?

Carroll Dunham slo gjennom som kunster i New York tidlig på 1980-tallet, og er i dag internasjonalt kjent for sine malerier, tegninger og grafikk. Verkene hans har referanser til både kunsthistorie, populærkultur og personlige erfaringer, og viser et rikt spenn i uttrykk, motiver, tema og teknikker. Den aktuelle utstillingen «Carroll Dunham. Hvor er jeg? Grafikk 1985–2022» i Nasjonalmuseet viser deler av en større gave som museet mottok fra Dunham i 2022.  

Thorkildsen er ekspert på amerikansk etterkrigskunst og har bakgrunn som direktør ved Drammens Museum, Astrup Fearnley Museet og Kunstnernes Hus. Han står bak en rekke betydningsfulle utstillinger og publikasjoner i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet arrangerte han i 2006 utstillingen «CARROLL DUNHAM. Small Drawings 1991–2005» i Drammens Museum.