Foto: Erik Bromö
  • Nasjonalmuseet – Digitalt
  • 25. april kl. 17.00–19.00
  • Begrenset antall plasser

Bli med på digitalt tegneverksted med bildekunstner Erik Bromö via Zoom!

Denne våren holder bildekunstner Erik Bromö en serie tegneverksteder i Nasjonalmuseet, som passer både for deg som aldri har tegnet før og deg som har en del erfaring.

Det overordnede temaet for verkstedsserien er minner og andre mentale bilder. Er det mulig å få tak i noe så flyktig som minner og oversette disse til fysiske bilder? Og påvirkes minnene når vi tegner de på papir, på lignende måte som minner kan forandres når vi gjenforteller de mange ganger? Kan tegningen bli selve minnet?

Som deltaker vil du arbeide med egne minner og vende blikket innover. Noen av temaene Bromö vil snakke om er komposisjon, linje, forenkling og farge.

Materialene kjøper du selv. For å delta trenger du blyant, fargeblyanter og vokskritt i noen forskjellige farger, samt tegnepapir.

Du får tilsendt Zoom-lenke senest dagen før verkstedet.

Om Erik Bromö

Bromö kommer opprinnelig fra Sverige, og ble ferdig med sin mastergrad i bildekunst ved Kunstakademiet i Oslo i 2017. I sitt kunstnerskap utforsker han den indre bildeverdenen og benytter maleri, tegning, skulptur og video. Han tar gjerne utgangspunkt i egne minner og mentalt bildemateriale. Det handler oftere om ting enn om personer som av en eller annen grunn kommer tilbake i tankene med jevne mellomrom. I arbeidet med å transformere disse indre bildene til fysiske tegninger, gjør Bromö mange utprøvinger. Tegning brukes vekselsvis som skisseverktøy og som sluttprodukt. Gjennom fargevalg og ornamentikk prøver han å skape stemninger som kan assosieres med en type ubestemmelige indre bilder som flagrer forbi i hodet. Repetisjoner er en vesentlig komponent i arbeidet, og han jobber ofte i bildeserier.

Streken

Tegneverkstedet er en del av serien «Streken» som arrangeres av Nasjonalmuseet i samarbeid med forskjellige kunstnere som arbeider med tegning.  Med denne serien ønsker vi at du skal få nye perspektiver på hva tegning er og kan være.