Foto: Erik Bromö
  • 29. april 2023
  • Nasjonalmuseet – Verksted A
  • 14.00–16.00
  • Begrenset antall plasser

Bli med på tegneverksted med bildekunstner Erik Bromö!

Denne våren holder bildekunstner Erik Bromö en serie tegneverksteder i Nasjonalmuseet, som passer både for deg som aldri har tegnet før og deg som har en del erfaring.

Det overordnede temaet for verkstedsserien er minner og andre mentale bilder. Er det mulig å få tak i noe så flyktig som minner og oversette disse til fysiske bilder? Og påvirkes minnene når vi tegner de på papir, på lignende måte som minner kan forandres når vi gjenforteller de mange ganger? Kan tegningen bli selve minnet?

Som deltaker vil du arbeide med egne minner og vende blikket innover. Blant materialene du får prøve er vokskritt, blyant og fargeblyant på papir. Gjennom denne verkstedsserien vil Bromö gå gjennom temaer som komposisjon, linje, forenkling og farge, og vise eksempler fra kunsthistorien og samtiden som inspirerer han.

Innholdet vil variere fra gang til gang, og du velger selv om du vil delta på ett eller flere verksteder:
25. mars: Komposisjon
29. april: Linje og forenkling
3. juni: Farge

Det vil også arrangeres et digitalt verksted 25. april.

Om Erik Bromö

Bromö kommer opprinnelig fra Sverige, og ble ferdig med sin mastergrad i bildekunst ved Kunstakademiet i Oslo i 2017. I sitt kunstnerskap utforsker han den indre bildeverdenen og benytter maleri, tegning, skulptur og video. Han tar gjerne utgangspunkt i egne minner og mentalt bildemateriale. Det handler oftere om ting enn om personer som av en eller annen grunn kommer tilbake i tankene med jevne mellomrom. I arbeidet med å transformere disse indre bildene til fysiske tegninger, gjør Bromö mange utprøvinger. Tegning brukes vekselsvis som skisseverktøy og som sluttprodukt. Gjennom fargevalg og ornamentikk prøver han å skape stemninger som kan assosieres med en type ubestemmelige indre bilder som flagrer forbi i hodet. Repetisjoner er en vesentlig komponent i arbeidet, og han jobber ofte i bildeserier.

Streken

Tegneverkstedet er en del av serien «Streken» som arrangeres av Nasjonalmuseet i samarbeid med forskjellige kunstnere som arbeider med tegning.  Med denne serien ønsker vi at du skal få nye perspektiver på hva tegning er og kan være.


For å delta må du kjøpe billett til dette arrangementet og ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet.
Inngangsbillett til Nasjonalmuseet finner du her.

Oppmøte ved informasjonsskranke i Vestibylen. Velkommen!