Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 22. april 2023
  • Nasjonalmuseet
  • 12.00–13.30 og 14.30–16.00
  • Familievennlig

Opplev tre generasjoners møte med Nasjonalmuseet i performancen «Family». 

I «Family» blir kunstverkene i Samlingspresentasjonen tolket gjennom sang – med all skjønnhet, grusomhet, humor og ettertenksomhet som opplevelsen av kunst kan gi deg. Opplev en families møte med museet og samlingen i dette kunstverket, der de synger titlene på enkelte kunstverk eller rom i museets første og andre etasje. Publikum oppfordres til å bli med på turen rundt i museet. Du trenger ikke involvere deg som publikum; familiemedlemmene vil uforstyrret framføre komposisjonen. 

«Family» er skapt av den italiensk-belgiske kunstneren Francesca Grilli og handler om tid, representert ved de ulike generasjonene og deres stemmer. I samspill med kunstverk fra Samlingspresentasjonen, som representerer en periode på tre tusen år, får performancen også en utvidet tidsdimensjon. 

Jeg liker idéen om at en familie kan ta eierskap til museet. Ved å feire sine favorittverk med sang blir de selv en del av institusjonen, sier Grilli. 
Sammen med Nasjonalmuseet gjennomførte hun i 2021 en åpen utlysning der alle slags sangglade familier kunne melde seg på. Det eneste kriteriet for å delta var at minst tre generasjonsledd var med; «Family» utforsker konsepter som kjærlighet og fellesskap og handler om mer enn biologiske bånd.

Den utvalgte familien har utviklet komposisjonen sammen med Grilli og komponisten hennes, Alessandra Bordiga. Resultatet er en performance, unik for Nasjonalmuseet, som fremføres av familien mens de vandrer gjennom museet. 

Performancen blir fremført i Nasjonalmuseet én gang hvert halvår over en periode på to år. Slik understrekes tidens gang. Etter hvert som familiemedlemmene blir eldre, har stemmene deres endret seg, i likhet med forholdene deres både til kunsten og seg imellom.

«Family» ble vist for publikum for første gang på museets åpningsdag 11. juni 2022, andre gang lørdag 1. oktober 2022, og tredje gang lørdag 22. april 2023.

Kunsterens team:

Francesca Grilli / kunstner  
Alessandra Bordiga / komponist og vokalinstruktør  
Willy de Rooij / casting-støtte  
Ettore Lombardi / styling  
Benno Steinegger / eksternt blikk   
Chiara Fava / administrasjon  
Chiara Massari / produksjon  
Elena Regazzoni / kommunikasjon  
Støttet av Corpoceleste