Foto: Renée de Groot
  • 26. mai 2023
  • Nasjonalmuseet – Storsalen
  • 16.00-17.00
  • På engelsk
  • Begrenset antall plasser

Gjennom en rekke utstillinger, forskningsprosjekter og undervisningsaktiviteter, har det Rotterdam- og Milano-baserte designstudioet Formafantasma utforsket det komplekse forholdet mellom design og miljø.

Hvordan kan de aktive valgene som designere tar få politiske og sosiale konsekvenser? Og hvordan kan design drive fram samfunnsmessig og systemisk endring?

I foredraget tar Formafantasma for seg formatet til den forskningsbaserte utstillingen, og forklarer hvorfor dette formatet er viktig når man skal stille spørsmål ved designfeltets tilknytning til vår tids produksjon og materialutvinning. Med utgangspunkt i arbeidet med Nasjonalmuseets utstilling «Oltre Terra. Historier om ull», vil designstudioet fokusere på fordelene og nødvendigheten av å benytte et tverrdisiplinært perspektiv for å avdekke ny kunnskap.  

Oppmøte: Storsalen

Foredraget holdes på engelsk og krever egen billett.

Velkommen!