Louise Bourgeois i 1994 © The Easton Foundation/BONO, Oslo 2023
Foto: Nigel Finch
  • 9. mai 2023
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • 17.30–19.00

I denne TV-dokumentaren fra 1994 møter du 82 år gamle Louise Bourgeois gjennom kameralinsen til den britiske filmskaperen Nigel Finch. Kunstnerportrettet ble laget i en tid hvor Bourgeois skapte sine ikoniske celle-installasjoner, hvor betrakteren inviteres til å observere og følge fiktive og fragmenterte historier.

Dokumentaren har også en fragmentert form, hvor du utelukkende møter Bourgeois i sitt eget hjem og studio i New York City. Opplev en kunstner som både blir iscenesatt, og som iscenesetter seg selv.

I introduksjonen før filmen ser kurator Briony Fer nærmere på forholdet mellom kropp, hjem og hus, noe Bourgeois var opptatt av helt siden hun begynte å lage kunst på 1940-tallet. Fer problematiserer også spørsmålet om iscenesettelse av kunstnerskap, og hvordan denne iscenesettelsen påvirker vår forståelse av Bourgeois’ liv og kunst.  

Introduksjonen holdes på engelsk.

Om filmen: 
Varighet: 54 minutter 
Tale: Engelsk 
Teksting: Ingen undertekster 
Årstall: 1994 

Filmvisningen er en del av formidlingsprogrammet til utstillingen Louise Bourgeois. Imaginære samtaler.