Thorvald Hellesen, «Komposisjon med dansere», ca. 1914–15. Storebrand Kunstsamling.
  • 14. juni 2023
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • 18.00–19.00
  • Begrenset antall plasser

Ved kunsthistoriker og formidlingskurator Lin Stafne-Pfisterer

Musikk, dans, teater og mote ble avgjørende for kunsten i 1910- og 20-årene, og dette påvirket sannsynligvis også Norges første kubist, Thorvald Hellesen. Den voksende underholdnings- og kulturindustrien i mellomkrigstiden brakte kunstnerne inn både foran og bak scenen – også han. Foredraget plasserer Hellesen i en internasjonal kontekst av samtidige kunstnere som Sonia og Robert Delaunay, og gir et tverrestetisk blikk på kubismen.

Velkommen!