Fotografi av Helen Frankenthaler mens hun maler i sitt studio i 1974.
Helen Frankenthaler arbeider med verket «Rapunzel» (1974) i sitt studio i New York i april 1974. © 2023 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York
Foto: Edward Youkilis. Helen Frankenthaler Foundation Archives, New York.
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • 29. juni 15.00–16.00
  • På engelsk

I foredraget belyser kurator Elizabeth Smith kunsten til Helen Frankenthaler (1928–2011) over seks tiår. Den amerikanske kunstneren var en av de ledende utøverne av den New York-baserte retningen abstrakt ekspresjonisme. Gjennom teknikken soak-stain, hvor hun helte rennende maling på lerret på gulvet, utviklet Frankenthaler nye abstrakte uttrykk. Hennes kunstnerskap omfattet grafikk, maleri og skulptur, og hun hadde stor innflytelse på samtidige og framtidige kunstnere.

Elizabeth Smith er direktør for The Frankenthaler Foundation, en stilling hun har hatt siden 2013. Tidligere har hun hatt kuratorstillinger ved The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, the Museum of Contemporary Art, Chicago og the Art Gallery of Ontario, Toronto. Som kunsthistoriker, kurator, forfatter og formidler er Smith ekspert på Frankenthalers kunstnerskap. Blant hennes seneste essayer er publikasjonen Revolution in the Making: Abstract Sculpture by Women 1947–2016 og Action/Gesture/Paint: Women Artists and Global Abstraction 1940–1970.

Foredraget inngår i formidlingsprogrammet knyttet til Søylerommet, hvor Helen Frankenthalers verk Sentry fra 1976 vises sammen med arbeider av andre ledende kvinner innenfor abstrakt ekspresjonisme, som Lee Krasner (1908–1984) og Joan Mitchell (1925–1992).

Velkommen!