Detalj fra August Cappelen, «Utdøende urskog», 1852
Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion
  • Nasjonalmuseet
  • 4. juni kl. 12.00–13.40 og 6. juni 17.00–18.00 og kl. 19.00–20.00

I Nasjonalmuseet kan du 4. juni bli med på foredrag om blant annet urskogen, sopper og fugler, vern av gammel skog i Norge i dag og klima- og miljøformidling på museum. 6. juni byr vi på 2 omvisninger med skog og insekter som tema.

Her møter du Anne Sverdrup-Thygeson (professor i bevaringsbiologi ved NMBU) i samtale i med Kachun Lay, kunstner og omviser ved Nasjonalmuseet

I 1852 stod maleriet Utdøende urskog igjen på staffeliet da August Cappelen døde, bare 25 år gammel. Det er et vakker-skummelt, dragende maleri som alltid har fascinert meg, av et vilt og steinete skogsinteriør, der grove, mosegrodde læger og en eldgammel furu dominerer. For meg representerer bildet storheten i naturen, både i fysisk rom og i tid, den uendelige sirkelen av død og nytt liv og evolusjon, en scene der vi mennesker har vært heldige nok til å få tildelt en rolle i et glimt av tid.

(Fra den kommende boken Skogen - om trær, folk og 25 000 andre arter av Anne Sverdrup-Thygeson, Kagge Forlag, august 2023.)

Program

4. juni 

Kl. 12.00
Fra utdøende urskog til urskogen Silva
Ved Guri Guri Henriksen, formidlingskurator og Per Odd Bakke, spesialrådgiver i Nasjonalmuseet.

I omvisingen vil de blant annet se på Vinternatt i Rondane av Harald Sohlberg, August Cappelens Utdøende urskog Johan C. Dahls Fra Stalheim, Thomas Fearnley Labrofossen og Kitty Kiellands Torvmyr på Jæren.

Kl. 12.15
Sære sopper og hakkende spetter
Ved Mikkel Soya Bølstad, lektor i biologi, forteller om historien til skogen – om hvorfor en levende skog trenger døde trær og om soppstafett og sammenhengen mellom vaksiner og truede arter.

Kl. 12.35
Hva skjedde med Trillemarka? Forvaltning og vern av gammel skog
Ved Trude Myhre, skogbiolog i WWF Verdens naturfond, i samtale med journalist Ole Mathismoen.

Kl. 13.05
Hvordan formidler vi klima- og miljøutfordringer til vårt publikum?
Ved Marianne Guriby, formidlingsleder ved Klimahuset og Naturhistorisk museum.

Kl. 13.20
Hva slags skog arver vi?
Ved Mari Qviller, dramatiker og sentralstyremedlem i Natur og ungdom.

Arrangementet slutter ca. kl. 13.40.

6. juni

Kl. 17.00–18.00 og kl. 19.00–20.00
Naturen i bildene. Naturen utenfor bildene
Omvisninger i museets samlingspresentasjon med Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU, i samtale med Kachun Lay, kunstner og omviser i Nasjonalmuseet.