Illustrasjon: Melkeveien
  • Nasjonalmuseet – Storsalen
  • 7. juni kl. 16.30–19.30
  • Begrenset antall plasser

Mange har et forhold til bunader og folkedrakter. De tradisjonsrike plaggene kan skape sterke følelser av tilhørighet, men også av utenforskap – noe som har ført til at både husflidsprodusenter og enkeltpersoner har laget kjønnsnøytrale bunader og ikke-binære kofter.

I forbindelse med den turnerende utstillingen «Skakke folkedrakter», inviteres alle interesserte og nysgjerrige til en folkedialog om hva plaggene handler om og følelsene de vekker.

I en folkedialog diskuteres dagsaktuelle temaer, gjerne med delte meninger. Folkedialoger brukes i ulike sammenhenger for å skape en større forståelse om en sak og for å bygge tillit, med et mål om å forstå seg selv og andre bedre.

Dialogen er i samarbeid med Nansen Fredssenter og Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt. Nansen Fredssenter har mange års erfaring med å skape arenaer der det er trygt å uttrykke meninger uten frykt for beskyldninger og represalier. Fredssenteret bidrar også i mer langsiktige, brobyggende prosesser i samarbeid med andre aktører.

Arrangementet er gratis, men du må reservere billett. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Om prosjektet

«Skakke folkedrakter» er et turnerende forskings- og utstillingsprosjekt som er utviklet i samarbeid med blant andre Norsk institutt for bunad og folkedraktValdresmuseaRandsfjordmuseetMuseum Stavanger og Bodø kulturhovedstad 2024. Utstillingens første stopp er Valdres Folkemuseum, lørdag 17. juni.