Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen
  • Nasjonalmuseet – Søylerommet og verksted B
  • 30. august 2023 kl. 17.00–19.00

Painting is not separate from life. It is one. It is like asking – do I want to live? My answer is yes – and I paint.
Lee Krasner (1908–1984)  

Hvilke følelser og tilstander kan uttrykkes gjennom farger, malingsstrøk og abstrakte former?

I Nasjonalmuseets Søylerom kan du nå oppleve flere internasjonale abstrakte malere som tidligere har vært lite vist i Norge. Spontanitet, rytme og inspirasjon fra urfolkskunst, natur og det underbevisste, er fellesnevnere. Gjennom formidling av verkene og kunstnernes historier, møtes vi for et dypdykk inn i abstrakt kunst.

I verkstedet blir vi inspirert av kunsten vi har sett og eksperimenterer med tegning, bevegelse og maling for å lage egne abstrakte kunstverk.  

Oppmøte klokken 17.00 innenfor hovedinngangen til museet.

Tid: 30 min i utstillingen, 1.5 timer i verkstedet

For å delta må du hente ut en gratisbillett til arrangementet samt ha gyldig inngangsbillett til museet.