Bilde av Louise Bourgeois i 1992 © The Easton Foundation/Bono, Oslo 2023
Foto: Sebastian Piras
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen
  • 2. august kl 14.00–14.45

I store deler av sin karriere som kunstner var Louise Bourgeois (1911–2010) et relativt ukjent innslag på samtidens kunstscene. Det var først da hun var i 70-årene at gjennombruddet kom, med en stor utstilling på MoMa i New York, i 1982. I dag ses hun på som et av de største navnene innen kunst fra 1900-tallet.  

I denne omfattende retrospektive utstillingen i Nasjonalmuseet ser vi nærmere på den tette relasjonen mellom Bourgeois’ kunstnerskap og andre kunstnere fra det 20. århundret. I utstillingen møter du Bourgeois i dialog med verk av kunstnere som Edvard Munch, Marie Laurencin, Pablo Picasso, Senga Nengudi, Alina Szapocznikow, Seni Ama Camara, Nan Goldin og Robert Gober.  

Utstillingen tematiserer blant annet hvordan Bourgeois var opptatt av de kunstneriske og samfunnsmessige endringene som preget hennes samtid, som for eksempel framstillinger av kroppen på 1960-tallet, feminismen på 1970-tallet og AIDS-epidemien på 1980- og 90-tallet. 

Omvisningen varer i ca. 45 minutter. Oppmøte ved inngangen til utstillingen i Lyshallen.

Omvisningen er gratis, men du må ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta.