Foto av bok med arkivmateriale laget av kunstneren Sille Storihle
Voluspå, ed. Liv Bugge and Sille Storihle (FRANK).
Foto: Istvan Virag
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • 23. september kl. 14.00–15.30

Interessen for arkiv har lenge vært og er fortsatt sterk blant kunstnere. Mange av dem inntar et kritisk perspektiv og stiller spørsmål ved hvilke historier som blir tatt vare på og hvilke som blir glemt. Masahat-festivalen 2023 og Nasjonalmuseet inviterer til samtale om arkivpraksis og kunst, og hvordan arkiv kan brukes som et verktøy for å uttrykke motstand og dissidens. 

I samtalen deltar Sana Yazigi fra Creative Memory-arkivet, den egyptiske kunstneren, kuratoren og forleggeren Maha Maamoun samt den norske kunstneren Sille Storihle.

Les mer om arrangementet på nettsiden til Masahat.

Det er en spesialomvisning i forkant av panelsamtalen der Nasjonalmuseets omviser Mikael Munz Bakketun vil presentere verk i samlingen som berører spørsmål om historie, arkiv og politisk kamp. Omvisningen starter kl. 13 og er gratis med gyldig inngangsbillett til museet. Les mer om omvisningen her