Foto: Nasjonalmuseet
  • Nasjonalmuseet – Vestibylen ved Pile o´Sápmi
  • 23. september 2023 kl. 13.00–13.45

Bli med på en omvisning i museets samling og få en introduksjon til kunstverk som på ulike måter tar opp spørsmål knyttet til historie, undertrykkelse og politisk kamp.

Omvisningen begynner i vestibylen med verket Pile o´Sápmi av kunstneren Máret Ánne Sara og fortsetter i første og andre etasje med verk fra 1800-tallet til i dag.

I omvisningen vil vi også ta opp spørsmål knyttet til Nasjonalmuseets historiske rolle som ledende institusjon og kanonbygger, hvilke historier som fortelles i dag og hvordan ulike kunstnere har jobbet med å problematisere Nasjonalmuseets samling.

Omvisningen holdes av formidler Mikael Munz Bakketun.

Omvisningen varer i cirka 45 minutter. Oppmøte er i Vestibylen ved Pile o´Sápmi.

Omvisningen er på norsk.

Omvisningen er et samarbeid med Masahat festival for arabisk kunst og kultur, og knytter seg til tematikken for arrangementet Felles minner: Arkivpraksis i kunst og kampen mot undertrykkelse. Les mer om arrangementet her.