Portrett av kvinne som ser rett mot oss
Hanne Lydia Opøien Figenschou, 2023.
Foto: Nasjonalmuseet/Ina Wesenberg.
  • Nasjonalmuseet – Verksted A
  • 23. september kl. 14.00–16.00

I forbindelse med utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?» holder billedkunstner Hanne Lydia Opøien Figenschou tegneverksteder denne høsten. Verkstedene passer både for deg som har tegnet litt fra før og for deg som har mer erfaring.  

Om verkstedene 

Gjennom denne verkstedsserien vil du erfare hvordan det å tegne på svart papir skiller seg fra å tegne på hvitt papir og hvordan fargeblyanter virker ulikt på det svarte papiret kontra det hvite.

Du vil få muligheten til å prøve ut prosjektor som verktøy og teste hvordan man kan tegne fra et foto man nettopp har tatt med mobilen. Vi skal reflektere over hva et selvportrett betyr og hvordan man kan eksperimentere med det. Vi skal teste ut hvordan det er å tegne stående kontra sittende og hvordan man kan sette ord på det man har tegnet.  På alle verkstedene vil vi sette av tid på slutten av økten til å se på hverandres tegninger og snakke litt om dem. 

Innholdet vil variere fra gang til gang, og du velger selv om du vil delta på ett eller flere verksteder: 

23.september: Magien med svart papir og hvordan tilnærme seg dette papiret 

21.oktober: Hvordan tegne med bruk av prosjektor som en del av verktøyet 

11. november: La oss stå å tegne. Papir i ulike størrelser. 

2. desember: Hva betyr et selvportrett og hvordan kan man eksperimentere med det? 

Det vil også arrangeres et digitalt verksted 26. september på Zoom.

Inngangsbillett til Nasjonalmuseet er inkludert når du kjøper billett til dette arrangementet.

Oppmøte Verksted A i 2. etasje, adkomst via rom 86. Velkommen!

Om Hanne Lydia Opøien Figenschou

Tegning er en sentral del av Hanne Lydia Opøien Figenschous praksis. I sitt kunstnerskap utforsker hun ulike tema knyttet til kjønn og identitet, vold i nære relasjoner, selvportrettet, spørsmål knyttet til abort og forholdet mellom det offentlige og det private rom. Figenschou tegner hovedsakelig med fargeblyanter på svart papir. I de senere årene har hun utforsket det å tegne med fargeblyanter innenfor varme og kalde gråtoner.

Hanne Lydia Opøien Figenschou er født i Trondheim (1964) og bor og arbeider i Oslo og Tromsø. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg (1986–87), Kunstakademiet i Trondheim (1987–91) og Konstfack i Stockholm (1991–92).  Siden endt utdannelse har Figenschou deltatt ved gruppeutstillinger og holdt en lang rekke separatutstillinger. Hun har også mottatt flere priser for sine verk.      

Streken 

Tegneverkstedet er en del av serien «Streken» som arrangeres av Nasjonalmuseet i samarbeid med forskjellige kunstnere som arbeider med tegning.  Med denne serien ønsker vi at du skal få nye perspektiver på hva tegning er og kan være.