Stjerneformet glasskulptur med lys inni. Lyset reflekterer ulike farger i skulpturens glassflater.
Olafur Eliasson «Reality Mosaic», 2018. Courtesy of the artist and the Fredriksen Family Collection
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 17. januar 2024 kl. 17.30–18.30
  • Nasjonalmuseet

I utstillingen i Søylerommet, er lys et sentralt kunstnerisk og kuratorisk grep. I det mørklagte rommet ledes du til kunstverkene gjennom lyset.

Utstillingens tematikk understrekes gjennom Bruce Naumans (f. 1941) og Olafur Eliassons (f. 1967) verk, som bruker lys som materiale. Kunstverkene belyser rommet, publikum og de andre kunstverkene som er utstilt. Nauman og Eliasson har ulike innfallsvinkler til lysets symbolikk og betydning.

Gjennom et dypdykk om lys som kuratorisk grep og kunstnerisk tematikk, inviteres du inn til en dialogbasert omvisning om lyset i rommet og kunstverkenes betydning. Hvordan fargelegger lyset vår opplevelse av kunsten og rommet?

Presentasjonen og samtalen holdes av kurator formidling Ingvild Hammervoll.

Velkommen!

Søylerommet er viet utstillinger med verk fra The Fredriksen Family Collection, en samling i kontinuerlig utvikling, med hovedvekt på kunstverk fra etterkrigstiden fram til i dag.