Gjennom en åpen kirkedør ser vi to kvinner på vei inn i kirken. Den ene bærer et barn som skal døpes.
Harriet Backer, «Barnedåp i Tanum kirke» (utsnitt), 1892.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • Flere ganger i uka til og med 12. januar
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen
  • Begrenset antall plasser

Det er begrenset plass på omvisningene, og det er for tiden stor pågang. Vi anbefaler derfor å møte opp i god tid før omvisningen starter.

I denne utstillingen blir du kjent med Harriet Backers kunstnerskap gjennom et stort utvalg av hennes malerier. Utstillingen presenterer Backers liv, kunstneriske utvikling og posisjon i samfunnet gjennom en tid hvor kvinners rettigheter endret seg radikalt. 

Harriet Backer (1845–1932) var en av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i sin generasjon. Først og fremst malte hun interiørmotiver der det naturlige lysets virkninger og sterke, klare farger spilte en vesentlig rolle.  

Oppmøte i utstillingen. Omvisningen varer i ca. 45 minutter, og er inkludert i inngangsbilletten. Første til mølla-prinsippet gjelder. 

Omvisningen arrangeres flere ganger i uka i januar.
Se kalender for tidspunkter