En fraflyttet 20-etasjers høyblokk på Økern i Oslo, hvor vinduer over 9 etasjer lyser opp og former ordet tillit på begge sider.
Lars Ø. Ramberg, «Tillit», 2023
Foto: Lars Ø. Ramberg
  • 28. og 29. november 2024 kl. 11.00–18.30 og 10.00–15.00
  • Nasjonalmuseet – Storsalen

Sett av datoene 28. og 29. november!

Velkommen til Nasjonalmuseets formidlingsseminar!

I år snakker vi om tillit. Det handler om folkets tillit til museene, og den sårbarheten som kan ligge i relasjonene museumsansatte i ulike roller bygger både seg imellom, og til publikum og befolkningen ellers. Seminaret tar opp ulike tendenser, utfordringer og praksiser som er relevante for formidlingen av kunst og kultur. Målet er å inspirere og dele, i tillegg til å diskutere og styrke fagkompetansen på dette området.

Innbyggerundersøkelsen 2024 fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring viser at museer er blant samfunnsinstitusjonene med høyest tillit i samfunnet. Hva er grunnen til denne tilliten, og hva er det som styrker og utfordrer den?

Seminaret passer for alle som jobber med formidling av kunst og kultur.

Informasjon om billetter, program og påmelding publiseres i begynnelsen av september. Arrangementet strømmes.

Sett av datoen i kalenderen din nå!

Formidlingsseminaret arrangeres i samarbeid med Norsk ICOM.