Ruth Asawa «Untitled (S.692, Hanging Five-Lobed, Single-layered Continuous Forms», 1958.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli . Courtesy of the artist and the Fredriksen Family Collection
  • 28. februar 2024 kl. 17.30–18.00
  • Nasjonalmuseet

I North Carolina i USA i 1930-årene, ble Black Mountain College opprettet som et alternativt utdanningsløp: Skolens progressive, demokratiske ideer knyttet liv og utdanning tett sammen, og kunst ble ansett som grunnleggende for læring.

Ideene stod i kontrast til en tid preget av den økonomiske depresjonen, 2. verdenskrig og sensuren av intellektuelle og kunstnere i Europa. I Søylerommet vises verk av to kunstnere som begge er utdannet ved den radikale skolen i løpet av 1940- og 50-årene. Ruth Asawa (f. 1926) utviklet et eget uttrykk, inspirert av vevet håndverk, som hun overførte til hengende skulpturer i metall. Cy Twombly (f. 1928) eksperimenterte med skulptur sammensatt av ulike materialer og gjenstander, som han omformet etter mytologiske forbilder.

Hvordan ble Asawas og Twomblys kunstneriske vei påvirket av impulsene de fikk under utdanningen ved Black Mountain College?

Søylerommet er viet utstillinger med verk fra The Fredriksen Family Collection, en samling i kontinuerlig utvikling, med hovedvekt på kunstverk fra etterkrigstiden fram til i dag.