Kråker kommer flyvende fra himmelen, forvandles til politi som arresterer demonstrerende samer.
Britta Marakatt-Labba, «Garjját/Kråkene» (utsnitt), 2021 © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Hans-Olof Utsi
  • 20. mars 2024 kl. 17.30–18.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til omvisning i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting»!

I denne omvisningen kan du fordype deg i Britta Marakatt-Labbas engasjement for natur og klima, og utforske et av hennes mest betydningsfulle verk, Garjját/Kråkene. Verket er del av utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

– Kampen begynte da jeg ble født, for i den samiske kulturen har vi alltid blitt tvunget til å kjempe. Nå har vi en ny kamp å føre, mot klimaforandringene. Vinner vi ikke den kommer den til å bli vår siste, sier Marakatt-Labba i dokumentaren Historjá. Broderi for Sápmi.

Oppmøte i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten til museet. Første til mølla-prinsippet gjelder. Omvisningen foregår på norsk.

Dypdykk

Ønsker du å bli godt kjent med et kunstverk eller et tema i en utstilling? Bli med på en Dypdykk-omvisning hvor du kan få dypere forståelse for kunst, arkitektur og design! 

Dáiddavuodjun Britta Marakatt-Labba ”Garjját” dáidagii

Dán oahpisteamis sáhtát vuodjut Britta Marakatt-Labba luonddu ja dálkkádat áŋgiruššamii, go guorahallat ovtta su eanemus mearkkašahtti dáidaga, Garjját. Dát dáidda lea oassin "Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat" čájáhusas.

- Dáistaleapmi álggii go juo riegádeamis, go sámi kultuvrras mii leat bákkus álo vuostálastán. Dál mis lea ođđa dáistaleapmi maid fertet gozihit, dálkkádatrievdamiid vuostá. Jus dan eat ceavzze, de boahtá dát leat min maŋimuš, dadjá Marakatt-Labba Historjá - Sákkaldagat Sápmái (Historjá. Broderi for Sápmi) dokumentáras.

Lágideapmái dárbbašat dušše musea sisabeassanbileahta, ja lea sadji dušše daidda geat ollet ovddemuččat. Mii deaivvadit "Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat" dáiddačájáhusas. Oahpisteapmi lea dárogillii.

Dáiddavuodjun

Háliidat go buorebut oahpásmuvvat čájáhusa muhtin dáidagii dahje fáddái? Searvva dáiddavuodjun oahpisteapmái, gos oaččut vuđolaš áddejumi dáidagis, arkitektuvrras ja hábmemis!