Britta Marakatt-Labba, Hedersportrett (utsnitt), 2022 © Marja Helander
Foto: Marja Helander
  • 13. mars 2024 kl. 14.00–20.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til en eksklusiv førvisning for medlemmer i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

Her kan du oppleve et rikt og mangfoldig visuelt univers hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.  

Britta Marakatt-Labba (f. 1951, Sápmi) har gjennom et halvt århundre vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk.

Det er ikke nødvendig å forhåndsbestille billett. Vis ditt medlemskort ved ankomst. Ta gjerne med en gjest.

Les mer om utstillingen her

Har du spørsmål om medlemskap? Ta kontakt på medlem@nasjonalmuseet.no

Miellahtuide ”Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusa ovdačájeheapmi.

Bures boahtin "Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat" čájáhusas sierranas ovdačájeapmái miellahtuide. Dáppe sáhtát vásihit girjás ja máŋggabealat visuálalaš máilmmi, mas earret eará lea birasvuostálastima ja dálkkádatváttisvuođa birra, main eamiálbmotperspektiiva lea guovddážis.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba (r. 1951) leamaš okta dáin guovddáš dáiddárin Sámis. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldatgovaiguin, muhto maiddái akvareallain, bácciiguin, installašuvnnain ja grafihkain.

Ii leat dárbbašlaš ovdagihtii diŋgot bileahta. Čájet iežat miellahttokoartta go boađát. Váldde áinnas guossi vel mielde.

Loga eambbo čájáhusa birra dákko

Leat go dus gažaldagat miellahttuvuođa birra? Váldde oktavuođa e-boasta bokte: medlem@nasjonalmuseet.no